PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE WWW.SUNCUBESAUNA.COM

Algemene informatie

Dit document definieert de privacyregels van de website suncubesauna.com. De websitebeheereder is SUNCUBE vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Mazańcowice 884, 43-391, Mazańcowice, Polen, KRS: 0000899648, NIP: 9372735139.

 

Persoonlijke gegevens

 1. Op basis van art. 13 par. 1 en par. 2 van de algemene verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, deel ik mee dat de beheerder van uw persoonlijke gegevens SUNCUBE vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Mazańcowice 884, 43-391, Mazańcowice is. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden op basis van vrijwillige uitdrukkelijke toestemming. De gegevens worden niet gedeeld. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken. U heeft het recht op toegang tot uw gegevens en het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken, het recht om de toestemming op elk moment in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij GIODO, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de bepalingen van de algemene verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig.
 2. De beheerder verzamelt informatie die vrijwillig is verstrekt door websitebezoekers. Daarnaast kan de beheerder informatie opslaan over verbindingsparameters, zoals IP-adressen, voor technische doeleinden met betrekking tot serverbeheer en om algemene, statistische demografische informatie te verzamelen (bijvoorbeeld over de regio van waaruit de verbinding plaatsvindt), evenals voor veiligheidsdoeleinden.
 3. De beheerder spant zich in het bijzonder in om de privacy en de informatie die hem door de websitebezoeker wordt verstrekt te beschermen. De beheerder, met de nodige zorgvuldigheid, selecteert en neemt passende technische maatregelen, waaronder programmerings- en organisatorische maatregelen, die de bescherrming van de verwerkte gegevens waarborgen, in het bijzonder de gegevens beschermen tegen ongeoorloofde terbeschikkingstelling, openbaarmaking, verlies en vernietiging, ongeoorloofde wijziging, evenals tegen hun verwerking in strijd met de toepasselijke wetgeving.
 4. In het geval de gebruiker zich inschrijft op de nieuwsbrief, stuurt de beheerder, naar het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven, berichten met informatie over producten en diensten die beschikbaar zijn bij SUNCUBE, evenals informatie over georganiseerde wedstrijden en promoties.

Eventuele wijzigingen kunnen worden gemeld via het volgende adres: info@suncubesauna.com.


COOKIEBELEID VAN DE WEBSITE WWW.SUNCUBESAUNA.COM

 1. Bij het browsen op de website suncubesauna.com worden „cookies” gebruikt, d.w.z. kleine tekstinformatie die in verband met het gebruik van de website op het eindapparaat van de bezoeker wordt opgeslagen. „Cookies” zijn informatie die door servers op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen en die servers kunnen lezen telkens wanneer dit eindapparaat verbinding maakt. Het gebruik ervan is gericht op de goede werking van de website.
 2. De „cookies” die door de beheerder worden gebruikt, zijn veilig voor de apparaten van de gebruiker. Het is met name niet mogelijk dat virussen of andere ongewenste software of malware op deze manier de apparaten van gebruikers binnendringen. Deze bestanden maken het mogelijk om de door de gebruiker gebruikte software te identificeren en de website individueel aan te passen aan elke bezoeker. „Cookies” bevatten meestal de naam van het domein waar ze vandaan komen, hun opslagtijd op het apparaat en de toegewezen waarde.
 3. De beheerder gebruikt twee soorten „cookies”: a. sessiecookies: ze worden opgeslagen op het apparaat van de websitebezoeker en blijven daar tot het einde van de browsersessie. De opgeslagen informatie wordt dan permanent verwijderd uit het geheugen van het apparaat van de websitebezoeker. Het mechanisme van sessiecookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de websitebezoeker niet toe; b. permanente cookies: ze worden opgeslagen op het apparaat van de websitebezoeker en blijven daar totdat ze worden verwijderd. Het beëindigen van de browsersessie of het uitschakelen van het apparaat verwijdert ze niet van het apparaat van de bezoeker. Het permanente cookies-mechanisme staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de websitebezoeker niet toe.
 4. De beheerder gebruikt „cookies” voor de volgende doeleinden:
  a. configuratie van de website;
  b. het creëren van statistieken die helpen begrijpen hoe websitebezoekers websites gebruiken, wat het mogelijk maakt hun structuur en inhoud te verbeteren via de analytische tools van Google Analytics, waarvan Google Inc. gevestigd in de VS de beheerder is. Het privacybeleid van Google is beschikbaar via de volgende link: https://policies.google.com/privacy;
  c. het profiel van de websitebezoeker bepalen om hem afgestemde materialen in advertentienetwerken te tonen, met behulp van de online advertentietool Google AdSense, waarvan Google Inc. gevestigd in de VS de beheerder is. Het privacybeleid van Google is beschikbaar via de volgende link: https://policies.google.com/privacy;
  d. het populariseren van de website met behulp van het sociale netwerk plus.google.com, waarvan Google Inc. gevestigd in de VS de beheerder is. Het privacybeleid van Google is beschikbaar via de volgende link: https://policies.google.com/privacy;
  e. het populariseren van de website met behulp van het sociale netwerk Facebook.com, waarvan Facebook Inc. gevestigd in de VS of Facebook Ierland gevestigd in Ierland de beheerder is; Het privacybeleid van Facebook is beschikbaar via de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  f. het populariseren van de website met behulp van het sociale netwerk Instagram.com, waarvan Instagram LLC gevestigd in de VS de beheerder is. Het privacybeleid van Instagram.com is beschikbaar via de volgende link: https://help.instagram.com/519522125107875;
  g. het populariseren van de website met behulp van het sociale netwerk twitter.com, waarvan Twitter Inc. gevestigd in de VS de beheerder is. Het privacybeleid van twitter.com is beschikbaar via de volgende link: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules.
 5. We bevelen u aan het privacybeleid van de bovengenoemde entiteiten te lezen om meer te weten te komen over de regels voor het gebruik van „cookies”.
 6. „Cookies” kunnen worden gebruikt door advertentienetwerken, met name het Google-netwerk, om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de manier waarop de gebruiker de website gebruikt. Voor dit doel kan informatie over het navigatiepad van de gebruiker of de tijd die op een bepaalde pagina is doorgebracht, worden opgeslagen.
 7. Wat betreft de voorkeuren van de websitebezoeker, verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de gebruiker informatie die voortkomt uit „cookies” bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Bezoekers van de website kunnen onafhankelijk en op elk moment de instellingen voor „cookies” wijzigen, met vermelding van de voorwaarden voor hun opslag en toegang tot het apparaat van de gebruiker via „cookies”. Wijzigingen in de in de vorige zin bedoelde instellingen kunnen door de websitebezoeker worden aangebracht via de instellingen van de webbrowser of via de serviceconfiguratie. Deze instellingen kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van „cookies” in de instellingen van de webbrowser te blokkeren of om te informeren telkens wanneeer ze op het apparaat van de websitebezoeker worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden om met „cookies” om te gaan, is beschikbaar in de instellingen van de software (webbrowser).
 9. De gebruiker kan op elk moment „cookies” verwijderen met behulp van de functies die beschikbaar zijn in de webbrowser die hij gebruikt:
  a. Internet Explorer,
  b. Chrome,
  c. Safari,
  d. Firefox,
  e. Opera,
  f. Android,
  g. Safari (iOS),
  h. Windows Phone,
  i. Blackberry.
 10. Het beperken van het gebruik van „cookies” kan van invloed zijn op bepaalde functionaliteiten die beschikbaar zijn op de website suncubesauna.com.